Strazbur: Do 1000 tužbi protiv BiH

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu se, na godišnjem nivou, protiv BiH podnese od 800 do 1. 000 tužbi.

  • Vijesti
  • Bosna i Hercegovina


To je za "Nezavisne" potvrdila Belma Skalonjić, zastupnik Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Podaci za 2018. godinu govore da je podneseno 898 aplikacija, ali su, od toga, 683 proglašene neprihvatljivim, odnosno brisane su sa liste predmeta zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova dopuštenosti.

"Prema podacima iz januara 2019, pred Evropskim sudom je bilo 848 aktivnih tužbi protiv Bosne i Hercegovine", naglasila je Skalonjićeva.

Iznos koji je BiH platila po osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava doseže pet miliona KM. Međutim, po osnovu prijateljskih nagodbi i unilateralnih deklaracija, isplaćeno je oko 28 miliona KM.

"Najveći broj aplikacija koje građani BiH podnose Evropskom sudu za ljudska prava odnosi se na dva problema za koja je i na domaćem nivou utvrđeno da predstavljaju sistemske probleme u našem pravnom sistemu. Naime, radi se o nerazumnoj dužini domaćih sudskih postupaka i neizvršenju domaćih sudskih presuda koje glase na novčana potraživanja, što povlači pitanje povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije", napominje Skalonjićeva.

(BN)

KOMENTARI1
POŠALJITE PORUKU

007

22.04.2019 13:24

Šta je sa odlukom Suda,da federacija prizna 22000 penzionera koji su penziju ostvarili u federaciji???

Razvoj: NEST

© Đorđe Gajić 2018.
Sva prava zadržana.