Ideali društva u BiH

Ideali društva u BiH, 17.8.

Kroz ovaj projekat istražujemo kakve su vrijednosti društvenog sistema u BiH, čime su sve opterećeni građani i čemu oni teže. Akcenat je stavljen na građane i njihov životne poteškoće sa kojima se godinama suočavaju: nezaposlenost, siromaštvo, slaba ekonomija, demografija, neravnopravnost, odlazak iz države, visok stepen kriminala i političke korupcije, pad društvenog morala, evropske integracije... 

U devetoj emisiji projekta “Ideali društva u BiH” pogledajte:


Zašto sve više mladih dolazi u sukob sa zakonom?
Da li je maloljetnička delinkvencija odraz društvene i ekonomske krize u BiH?
Jesu li kaznene mjere adekvatne stepenu krivičnog djela maloljetnika?
Šta o prevenciji maloljetničke delinkvenciji kažu stručnjaci?

Urednik i voditelj Ljiljana Faladžić – Jekić.


Razvoj: NEST

© Đorđe Gajić 2018.
Sva prava zadržana.